bow white
bow grey

Intern reglement

Intern Reglement

Afspraken voor de trainingen

 • Zorg ervoor dat je steeds op tijd op de training bent.
 • Het is verplicht om de coach persoonlijk te verwittigen als men niet aanwezig kan zijn op de training.
 • Elke speler traint met een inzet van 100%, dit om op wedstrijdniveau te trainen.
 • Er mag al eens gelachen worden tijdens de training, basket is nog steeds je hobby, maar je moet daarna weer geconcentreerd kunnen verder trainen.
 • Spelers trainen. Coach legt uit.

Afspraken voor de wedstrijden

 • Spelers die niet aan een wedstrijd kunnen meedoen, moeten dit op voorhand (op de laatste training voor de wedstrijd) aan de coach meedelen.
 • We blijven steeds sportief. Agressief of uitdagend gedrag t.o.v. tegenstanders, scheidsrechters of publiek is steeds uit den boze en wordt gesanctioneerd.
 • Na de wedstrijd geef je zowel de tegenstanders als de scheidsrechters een hand.

Algemene afspraken

 • Draag gepaste kledij en schoeisel.
 • Iedereen heeft zijn kwaliteiten in de ploeg; sluit niemand uit, pest niemand.
 • Respecteer iedereen. We supporteren voor Bilzen en niet tegen een andere ploeg.
 • We hebben respect voor het materiaal en de sporthal.
 • Iedereen helpt opruimen na een wedstrijd of training.
 • Enkel water in de sporthal!
 • Kleedkamers worden altijd proper achtergelaten.
 • Geen alcohol aan jongeren onder de 16 jaar.
 • Roken is verboden in de sporthal en in de kleedkamers.
 • Drugs: nultolerantie
 • Het is ten strengste verboden te fotograferen of te filmen tijdens het douchen of in de kleedkamers. Bij overtredingen wordt streng gesanctioneerd.
 • Brutaliteit en ongehoorzaamheid t.o.v. de coaches wordt gesanctioneerd door schorsing van trainingen en of wedstrijden. De tijdsduur van deze schorsing wordt bepaald naargelang de ernst van het gedrag!
 • Niet trainen = niet spelen. Minder trainen = minder spelen.
 • Basket is een ploegsport. Moedig elkaar aan en help elkaar.
 • Luister naar de coach en niet naar de supporters.
 • Wees sportief tegenover scheidsrechters, tegenstanders, medespelers en supporters.
 • Indien een speler geselecteerd wordt om in een hogere leeftijdscategorie te spelen, is dit steeds een beslissing van de trainer en de jeugdcoördinator. Dit gebeurt omwille van de kwantiteit in een ploeg of omwille van de kwaliteit van de speler zelf.
 • Indien een speler/coach/medewerker/ouder/supporter/... een boete oploopt bij de bond, wordt dit door hem/haar zelf betaald. De club komt hier niet in tussen tenzij de Raad van Bestuur, na een concrete vraag van de speler of zijn ouders en na de argumenten te hebben gehoord, er anders over beslist.
 • Wanneer een speler zijn identiteitskaart vergeet, betaalt hij de boete van €10,00 terug aan de club, die deze boete aan Basket Vlaanderen moet betalen.
 • Vandalisme, vernielingen, diefstal, … worden door de dader (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers) gedragen. De club komt niet in de kosten tussen. De club kan tevens bijkomende sportieve sancties opleggen.
bow white