Covid-19 Basketplan

Update 17/01/'21
Veranderde maatregelen voor bezoekers van onze sporthal:

De afgelopen weken zijn er verschillende verstrengingen geweest in de beleving van onze favoriete sport.  Onder andere werden de competities voor alle seniorenploegen en onze U14 per direct stopgezet. 
Voor de ploegen jonger dan 12j gelden vandaag volgende regels:
 • Het zal niet langer mogelijk zijn om gebruik te maken van de kleedkamers en de douches.  Dit werd bepaald door de federale overheden en sport.vlaanderen in code oranje.  
 • Supporters ontvangen is - na overleg met stad Bilzen - niet langer haalbaar tijdens onze thuiswedstrijden.   Onze toogruimte is tevens niet open, ingevolge de geldende horeca-maatregelen. 
  • In de sporthal mogen naast de coaches en eventuele hulpcoaches maximaal 3 personen aanwezig zijn voor het bemannen van de wedstrijdtafel.  
 • Er is een circulatieplan uitgewerkt om - in de mate van het mogelijke - het in- en uitgaand verkeer te scheiden.  Dit zal in de zaal duidelijk aangegeven staan.
 • Bij meerdere wedstrijden op een dag wordt gevraagd om te wachten met het betreden van de zaal tot na afloop van de vorige wedstrijd.  Dit kan perfect in de refter achter de (gesloten) toogruimte of - indien het weer dit toelaat - buiten de sporthal.  

-------

Extra maatregelen covid 19 voor een veilige start.

 • Om de seizoensstart op een veilige manier te laten verlopen, hebben we bij een Covid-19 plan uitgewerkt.
 • De keuze om deel te nemen aan de basket activiteiten is volgens je eigen keuze. Mochten de maatregelen je niet goed zitten, dan ben je niet verplicht om deel te nemen. Gelieve dan wel even je coach hiervan te verwittigen.
 • Onze club kan en zal niet optreden als politieagent, hiervoor rekenen wij op de burgerzin van de leden om de regels te respecteren.

Algemene regels

 • Hou je aan de veiligheidsregels opgelegd door de overheden.
 • Ben je ziek, blijf dan thuis!
 • Hou je aan de afstandsregel van 1,5 m indien mogelijk.
 • Was en ontsmet je handen regelmatig.
 • Bij het betreden van het gebouw, ben je verplicht je handen te desinfecteren.
 • Draag een mondmasker tot je begint met sporten en bij iedere verplaatsing buiten het speelveld. Dit geldt voor iedereen vanaf 12 jaar.
 • Vermijd onnodig contact, geef elkaar geen hand, high 5,...
 • Als je de sporthal betreedt, volg dan de pijlen met de looprichting.
 • Kom niet te vroeg naar de sporthal, zo vermijden we onderling contact tussen verschillende groepen.

Spelers

 • Van de spelertjes word verwacht dat ze bij het binnenkomen onmiddellijk hun handen gaan wassen op de toiletten
 • Er is geen mogelijkheid om hun om te kleden in de zaal. Spelertjes zijn verplicht in uitrusting naar de training te komen.
 • Basketschoenen worden pas aangedaan in de zaal na het wassen van de handen. Na de training worden deze ook hier uitgedaan en met de gewoon schoenen word terug naar buiten gegaan.
 • Vanaf U14 is het verplicht naar de training te komen met een mondmasker.
 • Er is geen mogelijkheid om gebruik te maken van de kleedkamers en de douches.
 • I.v.m. drank : de spelertjes die drinken meebrengen mogen dit niet delen met andere spelertjes.
 • Er worden geen overschirts voorzien om wedstrijden te spelen, het is aangeraden om 2 soorten kleuren mee te brengen naar de training.
 • Er word geen team Yell gedaan.
 • We voorzien thermometers zodat de coaches bij het binnenkomen de temperatuur kunnen meten. Bij 37,5 mag het spelertje niet meedoen.
 • Bij besmetting moet zowel de coach als het bestuur gecontacteerd worden en dient de volledige ploeg 2 weken in quarantaine te gaan.


Gelieve deze maatregelen strikt op te volgen zodat we de trainingen veilig kunnen afhandelen.

 • De ploegen verzamelen 10 minuten op voorhand aan de ingang (De coach zal de exacte locatie afspreken met de spelers). Ga enkel bij jouw ploeg staan, meng je niet met andere ploegen.
 • De coach neemt van elke speler de temperatuur, bij verhoogde temperatuur (>37,5°) mag je niet deelnemen en moet je onmiddellijk naar huis.
 • 5 minuten voor aanvang van de training, ga je samen met je coach de sporthal binnen.
 • Spelers die te laat zijn, kunnen niet meer deelnemen aan de training/wedstrijd.
 • Na het sporten, word je onder begeleiding van je coach naar de uitgang gebracht.
 • De ballen en andere materialen mogen pas gebruikt worden nadat de coach ze ontsmet heeft.
 • Iedere speler heeft zijn eigen drinkbus, zorg ervoor dat deze duidelijk gemarkeerd is.
 • De kleedkamers zijn gesloten, kleed je dus al aan voor je naar de sporthal komt.

Coaches

 • Van de coaches wordt verwacht dat ze al het materiaal desinfecteren. Materiaal hiervoor zal voorzien worden in de ballenbak van de peanuts.
 • Coaches zijn verplicht na elke training via de drive in te vullen welke speler aanwezig was op de training
 • Verzamel met je ploeg aan de ingang 10 minuten voor de training begint. Spreek een specifieke locatie af met je spelers om contacten tussen ploegen te vermijden.
 • Neem de koorts van elke speler terwijl de ouder nog aanwezig is, bij verhoogde temperatuur (>37,5°) is deelname verboden en moet de speler terug naar huis.
 • Ontsmet de ballen en andere materialen voor en na de training of wedstrijd. Het ontsmettingsmiddel wordt voorzien in de ballenbak.
 • Als jouw ploeg de laatste is, zorg er dan voor dat het ballenrek gesloten wordt.
 • Doe geen team yell bij aanvang van een wedstrijd, time-out,...
 • Vul ten laatste na de training de aanwezigheden in via ons systeem, zodat we voldoen aan de registratie eisen van de overheid.
 • Zorg dat je alle maatregelen zeer goed kent, als coach ben je ook het eerste aanspreekpunt wanneer er vragen zijn.
 • Vul het digitale wedstrijdformulier op voorhand in zodat dit niet meer dient te gebeuren aan de wedstrijdtafel.

Ouders en supporters

 • Ouders zijn welkom op de training als op de wedstrijden als ze een afstand houden van 1,5m en op elk moment een mondmasker dragen.
 • Ook de ouders die de zaal betreden zijn verplicht van eerst hun handen te wassen.
 • De kinderen verzamelen 10 minuten voor de training, de coach zal de exacte locatie communiceren.
 • De lichaamstemperatuur van alle spelers wordt gemeten. Indien deze te hoog is (> 37,5 graden°), is deelname verboden.


Kleedkamers:

 • De kleedkamers en douches zullen - met ingang van het weekend van 10 oktober - NIET langer beschikbaar zijn voor de spelers en begeleiders van jeugdwedstrijden. 
  Spelertjes worden gevraagd zich reeds aan te kleden.  


Tafelofficials

 • Draag een mondmasker.
 • Zorg ervoor dat de tafel en het materiaal ontsmet voor en na de wedstrijd.
 • Indien je je niet veilig voelt bij het uitoefenen van je taak als official, mag je deze altijd weigeren. Het is dan aan de thuisploeg om deze taken op te nemen.
 • Zorg ervoor dat de vervangingsstoel op 1,5m van de tafel staat.

Ploegafgevaardigden

 • Draag een mondmasker.
 • Wij willen jullie (of de ouder die tijdens de wedstrijd afgevaardige is) vragen om ons te helpen toezien op het naleven van de maatregelen. Bij problemen, contacteer iemand van het bestuur.

Wat te doen bij een besmetting

 • Verwittig onmiddellijk de coach en het bestuur telefonisch.
 • De hele ploeg zal een bericht krijgen hierover.
 • Iedere speler/ouder dient contact op te nemen met zijn/haar huisarts om dit medisch verder op te volgen.
 • De hele ploeg gaat minstens 10 dagen in quarantaine, de trainingen en wedstrijden gedurende deze periode zullen geannuleerd worden.

Met dank aan onze sponsors

Ook sponsor worden? Contacteer ons